Izolacja-Jarocin S.A.

12 grudzień 2019r.

JARLEP K

Opis produktu

MASA ASFALTOWA DO KONSERWACJI POKRYĆ DACHOWYCH

JARLEP K jest jednorodną masą asfaltową, koloru czarnego o konsystencji półpłynnej, przeznaczoną do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Przeznaczenie

  • wykonywanie konserwacji starych asfaltowych pokryć dachowych,
  • wykonywanie izolacji betonów, tynków (fundamenty) z zastosowaniem wkładki zbrojącej, jak i bez wkładek, po uprzednim zagruntowaniu JARLEPEM G,
  • wypełnianie małych ubytków pokryć dachowych.

Sposób stosowania

Masę nanosi się na suche, jak i lekko wilgotne, oczyszczone z zanieczyszczeń podłoże za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub pacy, po uprzednim dokładnym wymieszaniu. Zalecana temperatura nanoszenia powyżej +5°C. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przechowywanie JARLEPU K w ogrzewanym pomieszczeniu, dzięki czemu masa zachowuje optymalną konsystencję.

Zużycie

W zależności od rodzaju i stanu gruntowanego podłoża zużycie wynosi 0,5 – 1,0 kg/m² przy jednokrotnym nanoszeniu.

Dostępne opakowania

10 kg; 20 kg

Transport i przechowywanie

Składować maksymalnie w trzech warstwach. Przechowywać z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających przed nasłonecznieniem.

Uwaga!

NIE STOSOWAĆ DO PAP SMOŁOWYCH I NA POKRYCIACH KONSERWOWANYCH SMOŁĄ.

Pliki do pobrania