Izolacja-Jarocin S.A.

12 grudzień 2019r.

JARLEP L

Opis produktu

JARLEP L – LEPIK ASFALTOWY DO KLEJENIA (przyklejania) PAPY

Lepik asfaltowy JARLEP L jest jednorodną masą asfaltową, koloru czarnego o konsystencji pastowatej, przeznaczoną do stosowania na zimno bez podgrzewania.

Przeznaczenie

  • klejenie papy do podłoży betonowych , zagruntowanych wcześniej JARLEPEM G,
  • wielowarstwowe sklejanie papy,
  • wykonywanie łat z laminatów szklanych, papowych, siatek polipropylenowych,
  • wykonywanie powłok wodoszczelnych bez wkładki papowej.

Sposób stosowania

Lepik asfaltowy JARLEP L nanosi się na powierzchnię oczyszczoną i suchą, nakładając cienką warstwą za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla lub pacy. Papę przykleja się w zależności od temperatury otoczenia po upływie 5 – 25 minut, po uzyskaniu odpowiedniej lepkości przez nałożony lepik. Następnie papę dociska się na całej powierzchni do podłoża. Najlepsze wyniki klejenia uzyskuje się smarując zarówno podłoże, jak i spodnią stronę papy. Najkorzystniejsza temperatura stosowania od +5°C do +20°C. W celu ułatwienia prac w chłodniejsze dni zaleca się przechowywanie JARLEPU L w ogrzewanym pomieszczeniu, dzięki czemu masa zachowuje optymalną konsystencję.

Zużycie

W zależności od rodzaju i stanu gruntowanego podłoża zużycie wynosi 0,8 – 1,2 kg/m².

Dostępne opakowania

10 kg; 20 kg

Transport i przechowywanie

Składować maksymalnie w trzech warstwach. Przechowywać z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających przed nasłonecznieniem.

Uwaga!

NIE STOSOWAĆ DO PAP SMOŁOWYCH I NA POKRYCIACH KONSERWOWANYCH SMOŁĄ.

Pliki do pobrania