Izolacja-Jarocin S.A.

14 listopad 2019r.

Masy asfaltowe

IZOLACJA-JAROCIN S.A. produkuje szeroki asortyment asfaltowych mas izolacyjnych przeznaczonych do hydroizolacji podłoży budowlanych oraz przyklejania papy.
Cechą charakterystyczną produkowanych mas jest to, że są przeznaczone do stosowania na zimno, bez podgrzewania, czym różnią się od szeroko wykorzystywanego dotychczas lepiku asfaltowego do stosowania na gorąco.

Masy asfaltowe wytwarzane w IZOLACJI-JAROCIN S.A. dzielą się na dwie podstawowe grupy:

  • masy na bazie rozpuszczalników organicznych oraz
  • masy na bazie dyspersji wodnych, w systemie bezrozpuszczalnikowym.