Izolacja-Jarocin S.A.

14 listopad 2019r.

Papy asfaltowe

Czasy, gdy pod pojęciem papa asfaltowa mieściły się właściwie jedynie trzy rodzaje podstawowych pap na wkładce z tektury budowlanej odeszły do historii.
Obecnie każdy z producentów pap posiada w swojej ofercie, oprócz pap tradycyjnych, znacznie nowocześniejsze wyroby w postaci pap zgrzewalnych oraz papy drugiej generacji , tj. papy zgrzewalne modyfikowane.

 • Papy tradycyjne

  Proste gatunki pap na tekturze, mimo obecności na rynku znacznie nowocześniejszych pap zgrzewalnych, nadal cieszą się dużym powodzeniem. Wynika ono jednak głównie z niskiej ceny jednostkowej tych pap, dzięki której wykonanie podstawowych izolacji zarówno na dachu jak i fundamentów, posadzek itp. jest stosunkowo tanie. Podkreślić należy, że papy te obecnie odznaczają się znacznie wyższą jakością, a prawidłowo wykonana za pomocą tych pap hydroizolacja charakteryzuje się minimum 5 letnia trwałością.

 • Papy zgrzewalne oksydowane

  Papy zgrzewalne oksydowane należą do pap nowej generacji, charakteryzujących się zdecydowanie lepszymi właściwościami użytkowymi w stosunku do pap na tekturze. Są produkowane w oparciu o asfalty oksydowane o podwyższonych parametrach, na bazie osnów wykonanych z welonu szklanego lub tkaniny szklanej.

  Idea pap zgrzewalnych jest twórczym rozwinięciem stosowanego dotychczas sposobu układania pap tradycyjnych. Zamiast używania osobno papy asfaltowej i lepiku do jej przyklejania, na spodniej stronie papy zgrzewalnej została niejako „fabrycznie” umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu, która po stopieniu za pomocą palnika gazowego zapewnia optymalne sklejenie papy z podłożem.

  Dzięki temu możliwy jest montaż papy poprzez zgrzewanie, co jest operacją znacznie mniej pracochłonną dla wykonawcy i zdecydowanie krótszą w stosunku do przyklejania na lepik. Zapewnia również otrzymanie mocniejszego złącza (sklejenia), o większej szczelności, co w przypadku pokryć z pap montowanych na dachach o minimalnych spadkach jest niezwykle istotne.

  Niejako przy okazji wyeliminowano również inną słabość pap tradycyjnych tj. rosnącą z upływem czasu wrażliwość osnowy z impregnowanej tektury budowlanej na butwienie i pękanie. Osnowy wykonane z welonu szklanego są praktycznie niewrażliwe na działanie wody i wilgoci, a osnowa z tkaniny szklanej charakteryzuje się dodatkowo kilkukrotnie wyższą (niż tektura) odpornością na zerwanie. Wydłużyła się dzięki temu prawie dwukrotnie trwałość pokrycia i spadła częstotliwość niezbędnych konserwacji.

 • Papy zgrzewalne modyfikowane

  Papy zgrzewalne modyfikowane pojawiły się na polskim rynku stosunkowo niedawno. Do ich produkcji stosuje się mieszanki z mas bitumicznych modyfikowanych elastomerami termoplastycznymi SBS (styren-butadien-styren) lub modyfikowanych plastyfikatorem o nazwie taktyczny polipropylen APP.

  • Papy modyfikowane SBS

   Papy modyfikowane elastomerami SBS charakteryzują się znakomitą elastycznością, wysoką przyczepnością do podłoża oraz odpornością na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C.

   Dzięki swoim zaletom papy zgrzewalne modyfikowane SBS polecane są do stosowania na dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, blokach mieszkalnych, marketach itp., dachach ocieplanych lub wykonywanych bez ocieplenia oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom.

   Papy te doskonale nadają się również do renowacji starych pokryć z pap asfaltowych.

  • Papy modyfikowane APP

   Papy modyfikowane plastomerami APP charakteryzują się zwiększoną odpornością na wysokie temperatury (do 150°C) , wysoką odpornością na działanie promieni UV i zanieczyszczeń przemysłowych oraz bardzo dobrą przyczepnością do wszelkich podłoży budowlanych. W stosunku do pap modyfikowanych SBS papy APP posiadają wyższą stabilność wymiarową w wysokich temperaturach, co ułatwia operację montażu papy. Okupione jest to jednak obniżeniem odporności na temperatury poniżej -10°C.

   Dzięki powyższym cechom papy plastomerowe APP polecane są do stosowania na dachach obiektów przemysłowych w zanieczyszczonym środowisku atmosferycznym oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest szczelna bariera hydroizolacyjna w systemach jedno- lub wielowarstwowych bez zastosowania dodatkowych powłok zabezpieczających (mosty, tunele, zbiorniki na odpady, oraz inne budowle hydrogeologiczne).