Izolacja-Jarocin S.A.

12 grudzień 2019r.

Papy termozgrzewalne modyfikowane

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS należą do najnowszej generacji pap. Są produkowane w oparciu o wysokiej jakości asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnów wykonanych z welonu szklanego, tkaniny szklanej i włókniny poliestrowej. Charakteryzują się zdecydowanie lepszymi właściwościami użytkowymi w stosunku do pap na tekturze i pap zgrzewalnych oksydowanych, głównie ze względu na wysoką elastyczność, wysoką przyczepność do podłoża i odporność na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C.
Prawidłowo wykonane pokrycie z pap zgrzewalnych modyfikowanych posiada blisko 30 letnia trwałość.

Idea pap zgrzewalnych jest twórczym rozwinięciem stosowanego dotychczas sposobu układania pap tradycyjnych. Zamiast używania osobno papy asfaltowej i lepiku do jej przyklejania, na spodniej stronie papy zgrzewalnej została niejako „fabrycznie” umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu, która po stopieniu za pomocą palnika gazowego zapewnia optymalne sklejenie papy z podłożem. Dzięki temu możliwy jest montaż papy poprzez zgrzewanie, co jest operacją znacznie mniej pracochłonną dla wykonawcy i zdecydowanie krótszą w stosunku do przyklejania na lepik. Zapewnia również otrzymanie mocniejszego złącza (sklejenia), o większej szczelności, co w przypadku pokryć z pap montowanych na dachach o minimalnych spadkach jest niezwykle istotne.

Niejako przy okazji wyeliminowano również inną słabość pap tradycyjnych tj. rosnącą z upływem czasu wrażliwość osnowy z impregnowanej tektury budowlanej na butwienie i pękanie. Osnowy wykonane z welonu szklanego są praktycznie niewrażliwe na działanie wody i wilgoci, a osnowa z tkaniny szklanej charakteryzuje się dodatkowo kilkukrotnie wyższą (niż tektura) odpornością na zerwanie. Najlepsze właściwości posiada osnowa z włókniny poliestrowej, która obok wysokiej odporności na rozerwanie odznacza się wyjątkową elastycznością przekraczającą 40%.

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS ze względu na przeznaczenie dzielimy na:

  • podkładowe (strona wierzchnia wykończona piaskiem),
  • wierzchniego krycia (strona wierzchnia wykończona posypką bazaltową, chlorytowo-serycytową itp., a także posypkami barwionymi).

Ze względu na rodzaj zastosowanej osnowy papy te dzielą się na:

  • papy na osnowie z welonu szklanego (JARPLAST EXTRA),
  • papy na osnowie z tkaniny szklanej (JARPLAST G200),
  • papy na osnowie z włókniny poliestrowej (JARPLAST DEKO, JARPLAST SOLO, JARPLAST MONO, JARPLAST FORTE, JARPLAST MONO+, JARBIT SOLID, JARBIT ELAST, JARBIT COMBO, JARBIT EKO).

Przeznaczenie, zakres stosowania

Dzięki swoim zaletom papy zgrzewalne modyfikowane SBS polecane są do stosowania na dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, blokach mieszkalnych, marketach itp., dachach ocieplanych lub wykonywanych bez ocieplenia oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom.
Papy te doskonale nadają się również do renowacji starych pokryć z pap asfaltowych.

Minimalny spadek dachu powinien zapewniać skuteczne odprowadzenie wody nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych. Z tego powodu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze niż 2%. Przy spadkach połaci dachowych do 5% papy zgrzewalne należy układać pasami równoległymi do okapu, natomiast przy większych pochyleniach, papy układa się pasami prostopadłymi do okapu, co ma na celu wyeliminowanie możliwości osuwania się (wybrzuszania) układanych pasów.

Uwaga!
W okresie jesienno – zimowym papy zgrzewalne składowane na zewnątrz lub w pomieszczeniach nieogrzewanych ulegają znacznemu wychłodzeniu lub nawet przemarznięciu.
Dlatego też, w przypadku wykonywania prac w niskich temperaturach papa, przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia, powinna być przechowywana w pomieszczeniach ogrzewanych przez okres nie krótszy niż 24 godziny i wynoszona na dach bezpośrednio przed montażem.
Układanie pap zgrzewalnych bez zachowania wymienionych wyżej zaleceń może spowodować spękanie warstwy asfaltu już podczas rozwijania rolki, a w konsekwencji przeciekanie papy i zniszczenie całego pokrycia.

Warunki składowania i transportu

Rolki pap należy przechowywać w pozycji stojącej w jednej warstwie, w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych. Należy unikać nadmiernego zawilgocenia papy.

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, układane w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.

Gwarancje

Na najlepsze papy zgrzewalne modyfikowane SBS udzielamy 10-letniej gwarancji. Na pozostałe odmiany pap modyfikowanych udzielamy 5-letniej gwarancji. Karta gwarancyjna jest wystawiana na życzenie klienta.

Lista produktów

JARPLAST SOLO PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST SOLO PYE PV250 S52 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o bardzo wysokiej gramaturze, wysokiej elastyczności i bardzo dużej wytrzymałości na rozerwanie.

Papa zgrzewalna JARPLAST SOLO jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, wykonywania nowych i renowacji starych pokryć dachowych, a w szczególności do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako warstwa wierzchnia w pokryciach wielowarstwowych.

Papa JARPLAST SOLO ze względu na wysoką elastyczność jest polecana do stosowania na dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, blokach mieszkalnych, marketach itp., dachach ocieplanych lub wykonywanych bez ocieplenia oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom.

 

JARPLAST DEKO PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST DEKO PYE PV250 S52 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o dużej gramaturze, wysokiej elastyczności i bardzo dużej wytrzymałości na rozerwanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST DEKO jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, wykonywania nowych i renowacji starych pokryć, a w szczególności do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako warstwa wierzchnia w pokryciach wielowarstwowych.

Papa JARPLAST DEKO ze względu na wysoką elastyczność jest polecana do stosowania na dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, blokach mieszkalnych, marketach itp., dachach ocieplanych lub wykonywanych bez ocieplenia oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom.
 

JARPLAST MONO PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MONO PYE PV250 S52 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o dużej gramaturze, wysokiej elastyczności i bardzo dużej wytrzymałości na rozerwanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MONO jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, wykonywania nowych i renowacji starych pokryć, a w szczególności do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako warstwa wierzchnia w pokryciach wielowarstwowych.

Papa JARPLAST MONO ze względu na wysoką elastyczność jest polecana do stosowania na dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, blokach mieszkalnych, marketach itp., dachach ocieplanych lub wykonywanych bez ocieplenia oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom.

JARPLAST MONO PV250 S40 podkładowa

Papa zgrzewalna podkładowa JARPLAST MONO PYE PV250 S40 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o dużej gramaturze, wysokiej elastyczności i dużej wytrzymałości na rozerwanie.

Papa termozgrzewalna podkładowa JARPLAST MONO PV250 S40 jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, wykonywania nowych i renowacji starych pokryć, a w szczególności do wykonywania spodniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych.
 

JARPLAST FORTE PYE PV200 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST FORTE PYE PV200 S52 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na rozerwanie.
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST FORTE jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, podczas wykonywania nowych i renowacji starych pokryć.

Papy JARPLAST FORTE ze względu na wysoką elastyczność doskonale sprawdzają się dachach o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, blokach mieszkalnych, marketach itp., dachach ocieplanych lub wykonywanych bez ocieplenia oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom.

Papy JARPLAST FORTE można stosować również do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynków i budowli, m. in. izolacji pionowych i poziomych fundamentów, izolacji posadzek pod wylewki betonowe, izolacji na deskowaniu pełnym dachów stromych, pokrytych dachówką lub blachą, jak również do wykonywania obróbek dachowych.

JARPLAST POLO PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST POLO PYE PV250 S52 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o dużej gramaturze, wysokiej elastyczności i bardzo dużej wytrzymałości na rozerwanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST POLO jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, wykonywania nowych i renowacji starych pokryć, a w szczególności do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych lub jako warstwa wierzchnia w pokryciach wielowarstwowych.

Papa JARPLAST POLO ze względu na wysoką elastyczność jest polecana do stosowania na dachach obiektów o dużych powierzchniach np. halach fabrycznych, blokach mieszkalnych, marketach itp., dachach ocieplanych lub wykonywanych bez ocieplenia oraz wszędzie tam, gdzie dachy ulegają znacznym odkształceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom.
 

JARPLAST PYE G200 S40 podkładowa

Papa zgrzewalna podkładowa JARPLAST PYE G200 S40 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami na osnowie z tkaniny szklanej o dużej odporności na zrywanie.

Papa zgrzewalna podkładowa JARPLAST PYE G200 S40 jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, podczas wykonywania nowych i renowacji starych pokryć. Papy JARPLAST ze względu na wysoką odporność na rozerwanie można stosować na dachach niestabilnych wymiarowo, jak również do wykonywania obróbek dachowych. Papę można stosować do wykonywania warstwy podkładowej mocowanej mechanicznie przy wykonywaniu nowych lub renowacji starych pokryć.

JARBIT SOLID PRO PY PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT SOLID PRO PY PV250 S52 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.
Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna JARBIT SOLID PRO PY PV250 S52 jest najgrubszą papą w grupie nawierzchniowych pap zgrzewalnych oksydowanych z dodatkiem polimerów SBS.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT SOLID PRO PY PV250 S52 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.

JARBIT SOLID PY PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT SOLID PY PV250 S52 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.
Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna JARBIT SOLID PY PV250 S52 jest najgrubszą papą w grupie nawierzchniowych pap zgrzewalnych oksydowanych (zawiera najwięcej asfaltu w każdym m2).

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT SOLID PY PV250 S52 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.

 

JARBIT SOLID PYE PV200 S40 podkładowa

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT SOLID PYE PV200 S40 jest wykonana na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej co sprawia, że papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozrywanie.

Dzięki właściwościom i jakości zastosowanej osnowy papa podkładowa JARBIT SOLID PYE PV200 S40 spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach (za pomocą specjalnych łączników lub gwoździ papowych).

 

JARBIT ELAST PY PV200 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV200 S52 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.
Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna JARBIT ELAST PY PV200 S52 jest najgrubszą papą w grupie nawierzchniowych pap zgrzewalnych oksydowanych ( zawiera najwięcej asfaltu w każdym m2).

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PY PV200 S52 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.
 

JARBIT ELAST PY PV200 S35 podkładowa

Papa zgrzewalna podkładowa JARBIT ELAST PY PV200 S35 jest wykonana na osnowie z elastycznej włókniny poliestrowej co sprawia, że papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozrywanie.

Dzięki właściwościom i jakości zastosowanej osnowy papa podkładowa JARBIT ELAST PY PV200 S35 spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach (za pomocą specjalnych łączników lub gwoździ papowych).
 

JARBIT COMBO PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT COMBO PYE PV250 S52 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.
Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna JARBIT COMBO PYE PV250 S52 jest najgrubszą papą w grupie nawierzchniowych pap zgrzewalnych oksydowanych (zawiera najwięcej asfaltu w każdym m2).

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT COMBO PYE PV250 S52 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.


 

JARBIT EKO PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT EKO PYE PV250 S52 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej stabilizowanej siatka szklaną masą asfaltową modyfikowaną SBS z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.
 

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT EKO PY PV250 S52 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.

 

JARPLAST MONO+ PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MONO+ PYE PV250 S52 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o dużej gramaturze, wysokiej elastyczności i bardzo dużej wytrzymałości na rozerwanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MONO+ jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, wykonywania nowych i renowacji starych pokryć, a w szczególności do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

JARPLAST BRAVO PYE PV200 S42

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST BRAVO PYE PV200 S42 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową modyfikowaną kauczukiem syntetycznym SBS.

Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa JARPLAST BRAVO PYE PV200 S42 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.

JARBIT ELAST PRO PY PV200 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PRO PY PV200 S52 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.
Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna JARBIT ELAST PRO PY PV200 S52 jest najgrubszą papą w grupie nawierzchniowych pap zgrzewalnych oksydowanych ( zawiera najwięcej asfaltu w każdym m2).

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT ELAST PRO PY PV200 S52 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.

 

JARBIT BINGO PY PV200 S40

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT BINGO PY PV200 S40 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych.

Dzięki wysokiej elastyczności zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozerwanie i na uszkodzenia wynikające z ruchów konstrukcyjnych podłoża.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARBIT BINGO PY PV200 S40 jest przeznaczona do wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz przy renowacji starych dachów.
 

JARPLAST PYE G200 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST PYE G200 S52 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami na osnowie z tkaniny szklanej o dużej odporności na zrywanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST PYE G200 S52 jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, podczas wykonywania nowych i renowacji starych pokryć. Papy JARPLAST ze względu na wysoką odporność na rozerwanie można stosować na dachach niestabilnych wymiarowo, jak również do wykonywania obróbek dachowych.
Papę można stosować do wykonywania warstwy izolacji mocowanej mechanicznie przy wykonywaniu nowych lub renowacji starych pokryć.Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST PYE G200 S52 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami (SBS). Osnowę stanowi tkanina szklana o wysokiej wytrzymałości na rozerwanie. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona wstęgi papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią z tworzywa sztucznego

JARPLAST FORTE+ PYE PV200 S50

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST FORTE+ PYE PV200 S50 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na rozerwanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST FORTE+ jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, podczas wykonywania nowych i renowacji starych pokryć.

Papy JARPLAST FORTE+ można stosować również do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynków i budowli, m. in. izolacji pionowych i poziomych fundamentów, izolacji posadzek pod wylewki betonowe, izolacji na deskowaniu pełnym dachów stromych, pokrytych dachówką lub blachą, jak również do wykonywania obróbek dachowych.

JARPLAST MAX PYE PV200 S48

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MAX PYE PV200 S48 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów z dodatkiem elastomerów SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na rozerwanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MAX PYE PV200 S48 jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, podczas wykonywania nowych i renowacji starych pokryć.
Papy JARPLAST MAX można również stosować do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynków i budowli, m. in. izolacji pionowych i poziomych fundamentów, izolacji posadzek pod wylewki betonowe, izolacji na deskowaniu pełnym dachów stromych, pokrytych dachówką lub blachą.

JARPLAST MAX+ PYE PV180 S45

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MAX+ PYE PV180 S45 jest produkowana z wysokiej jakości asfaltów z dodatkiem elastomerów SBS. Osnowę stanowi włóknina poliestrowa o wysokiej elastyczności i wytrzymałości na rozerwanie.

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST MAX+ PYE PV180 S45 jest przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, podczas wykonywania nowych i renowacji starych pokryć.

Papy JARPLAST MAX można również stosować do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budynków i budowli, m. in. izolacji pionowych i poziomych fundamentów, izolacji posadzek pod wylewki betonowe, izolacji na deskowaniu pełnym dachów stromych, pokrytych dachówką lub blachą.

JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35

Papa zgrzewalna podkładowa JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z włókniny poliestrowej masą asfaltową modyfikowaną SBS.

Elastyczność zastosowanej osnowy z włókniny poliestrowej sprawia, że papa charakteryzuje się ponad 40% wydłużalnością przy zerwaniu oraz wysoką odpornością na rozrywanie.

Dzięki właściwościom i jakości zastosowanej osnowy papa zgrzewalna podkładowa JARPLAST BRAVO PYE PV200 S35 spełnia dodatkowe wymagania uprawniające do mocowania mechanicznego na dachach (za pomocą specjalnych łączników lub gwoździ).

JARPLAST EXTRA PYE V80 S35

Papa zgrzewalna podkładowa JARPLAST EXTRA PYE V80 S35 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z welonu szklanego wysokiej jakości asfaltem modyfikowanym elastomerami SBS.

Papa zgrzewalna podkładowa JARPLAST EXTRA PYE V80 S35 jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych, podczas wykonywania nowych i renowacji starych pokryć.

Szczególnie zalecana przy izolacji konstrukcji budynków jednorodzinnych (ściany fundamentowe, posadzki), izolacji niewielkich tarasów i balkonów oraz do ochrony pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki).

JARPLAST EXTRA PYE V80 S42

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia JARPLAST EXTRA PYE V80 S42 jest otrzymywana poprzez nasycenie i powleczenie z obu stron osnowy z welonu szklanego wysokiej jakości asfaltem, modyfikowanym elastomerami SBS.

Jest to podstawowa papa nawierzchniowa w grupie pap modyfikowanych, przeznaczona do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa wierzchnia w wielowarstwowych pokryciach dachowych, podczas wykonywania nowych i renowacji starych pokryć.