Izolacja-Jarocin S.A.

14 listopad 2019r.

Papy tradycyjne

Papy asfaltowe na osnowie tekturowej są znane na rynku od blisko 50 lat. Do ich produkcji stosuje się osnowę ze specjalnej tektury do wyrobu papy , którą podczas procesu produkcyjnego nasącza się asfaltem impregnacyjnym (miękkim), a następnie powleka z obu stron asfaltem powłokowym (twardym) z dodatkiem wypełniaczy mineralnych. Wierzchnia strona papy, w zależności od jej rodzaju, jest pokryta posypką mineralną lub piaskiem. Spodnia strona jest posypana talkiem , bądź zabezpieczona folią PP.
Produkowane są również papy tradycyjne na welonie, w których wkładka tekturowa została zastąpiona osnową z welonu szklanego.

Głównym obszarem zastosowania pap tradycyjnych jest wykonywanie wielowarstwowych pokryć dachowych, izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych.

Proste gatunki pap tradycyjnych, mimo obecności na rynku znacznie nowocześniejszych pap zgrzewalnych, nadal cieszą się dużym powodzeniem. Wynika ono głównie z niskiej ceny jednostkowej tych pap, dzięki której wykonanie podstawowych izolacji zarówno na dachu jak i w przypadku fundamentów, posadzek itp. jest stosunkowo tanie. Podkreślić należy, że papy te odznaczają się obecnie znacznie wyższą jakością, a prawidłowo wykonana za pomocą tych pap hydroizolacja charakteryzuje się minimum 5 letnia trwałością.

Lista produktów

PRIMO S22 SBS

Papa PRIMO S22 SBS należy do grupy nowoczesnych pap tradycyjnych o wysokich parametrach technicznych. Osnowę papy stanowi włóknina poliestrowa wzmocniona siatką szklaną. Masa asfaltowa jest mieszaniną asfaltów ponaftowych z polimerem SBS zwiększająca elastyczność papy w niskich temperaturach oraz wypełniaczy mineralnych stabilizujących masę asfaltowa w wysokich temperaturach. Papa PRIMO S22 SBS jest przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych izolacjach wodochronnych. Papę przykleja się do odpowiednio przygotowanego podłoża za pomocą lepików asfaltowych. Papę można także mocować mechanicznie za pomocą gwoździ papowych.

W/400/1200

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400/1200 jest papą tradycyjną o podwyższonych parametrach przeznaczoną do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na:

 • dachach i stropach żelbetowych oraz na podłożach w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,
 • prefabrykowanych elementach przykryć żelbetonowych oraz betonów lekkich,
 • deskowaniu.

Papę można stosować do wykonywania nowych, jak i renowacji starych pokryć dachowych.

W/400/1200 stalowa

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400/1200 stalowa jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na:

 • dachach i stropach żelbetowych oraz na podłożach w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,
 • prefabrykowanych elementach przykryć żelbetonowych oraz betonów lekkich,
 • deskowaniu.

Papę można stosować do wykonywania nowych, jak i renowacji starych pokryć dachowych.

W/400 szara

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400szara jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na:

dachach i stropach żelbetowych oraz na podłożach w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,
prefabrykowanych elementach przykryć żelbetonowych oraz betonów lekkich,
deskowaniu.
Papę można stosować do wykonywania nowych, jak i renowacji starych pokryć dachowych.
 

WV/64

Papa WV/64 jest otrzymywana poprzez obustronne powleczenie osnowy z welonu szklanego masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, posypanie wierzchniej strony wstęgi papy gruboziarnistą posypką papową, a spodniej strony wstegi piaskiem lub wypełniaczem mineralnym.

Papa WV/64 jest przeznaczona do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych, wodochronnych pokryciach dachowych.

P/400/1200

Papa asfaltowa podkładowa P/400/1200 jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na:

dachach i stropach żelbetowych oraz na podłożach w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,
prefabrykowanych elementach przykryć żelbetonowych oraz betonów lekkich,
deskowaniu.
Papę można stosować jako papę podkładową przy wykonywaniu nowych, jak i renowacji starych pokryć dachowych.
 

P/400

Papa asfaltowa podkładowa P/400 jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na:

 • dachach i stropach żelbetowych oraz na podłożach w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,
 • prefabrykowanych elementach przykryć żelbetonowych oraz betonów lekkich,
 • deskowaniu.

Papę można stosować jako papę podkładową przy wykonywaniu nowych, jak i renowacji starych pokryć dachowych.

P/333/1100

P/333

Papa asfaltowa podkładowa P/333 jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako podkładowa warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na:

 • dachach i stropach żelbetowych oraz na podłożach w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,
 • prefabrykowanych elementach przykryć żelbetonowych oraz betonów lekkich,
 • deskowaniu.

Papę można stosować jako papę podkładową przy wykonywaniu nowych, jak i renowacji starych pokryć dachowych.

PV/64

Papa podkładowa PV/64 jest otrzymywana poprzez obustronne powleczenie osnowy z welunu szklanego masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, posypanie wierzchniej strony wstęgi papy gruboziarnistym piaskiem, a spodniej strony wstegi drobnoziarnistym piaskiem lub wypełniaczem mineralnym.

Papa PV/64 jest przeznaczona do wykonywania warstwy podkładowej w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

PV/60

I/400

Papa asfaltowa izolacyjna I/400 na tekturze jest to wyrób otrzymany poprzez nasycenie tektury do wyrobu papy asfaltem przemysłowym izolacyjnym.Papa asfaltowa izolacyjna jest przeznaczona do zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci.
Niedozwolone jest stosowanie papy izolacyjnej:

 • w pokryciach dachowych,
 • w izolacjach wodoszczelnych,
 • w zewnętrznych warstwach układów izolacyjnych, narażonych na działanie wody i wilgoci.

I/333

Papa asfaltowa izolacyjna I/333 na tekturze jest to wyrób otrzymany poprzez nasycenie tektury do wyrobu papy asfaltem przemysłowym izolacyjnym.Papa asfaltowa izolacyjna jest przeznaczona do zabezpieczeń przed działaniem wody i wilgoci.
Niedozwolone jest stosowanie papy izolacyjnej:

 • w pokryciach dachowych,
 • w izolacjach wodoszczelnych,
 • do wykonywania paroizolacji,
 • w zewnętrznych warstwach układów izolacyjnych, narażonych na działanie wody i wilgoci.

Papa EXTRA PRIMO S22 SBS