Izolacja-Jarocin S.A.

20 październik 2019r.

TERMOBIT-1 płyty styropianowe oklejane papą

Opis produktu

Przeznaczenie

Przechowywanie

Płyty TERMOBIT należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zamakaniem, zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych. Płyty winny byc zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.

Najlepiej płyty układac na paletach w pakiecie. Tak przygotowane pakiety należy spiąć taśmą, aby płyty TERMOBIT były zabezpieczone przed wzajemnym przemieszczaniem się.

Transport

Płyty TERMOBIT mozna przewozić dowolnymi środkami transportu. Płyty winny być odpowiednio zabezpieczone na czas transportu, aby nie przemieszczały się względem siebie i aby nie ulegały uszkodzeniom.

Sposób stosowania