Izolacja-Jarocin S.A.

14 listopad 2019r.

Styropapa TERMOBIT - płyty styropianowe oklejane papą asfaltową

 TERMOBIT - płyty warstwowe izolacyjne przeznaczone są przede wszystkim do wykonywania izolacji termicznych dachów płaskich i skośnych o nachyleniu połaci do 20%. Poza tym mogą być stosowane do wykonywania izolacji termicznych fundamentów, balkonów oraz tarasów.

Wykonane są z rdzenia ze styropianu i oklejone jedno- lub dwustronnie okładziną z papy asfaltowej. Rdzeń płyty TERMOBIT stanowi styropian EPS 80, EPS 100 lub EPS 70. Na okładziny płyt stosowana jest papa asfaltowa. Okładzina wierzchnia jest wykonana z papy asfaltowej na osnowie z welonu szklanego, wierzchnia strona papy jest zabezpieczona łatwo topliwą folią. Okładzina spodnia płyt TERMOBIT-2  jest wykonana z papy asfaltowej podkładowej, zabezpieczonej piaskiem drobnoziarnistym.

Płyty TERMOBIT mogą być produkowane jako płyty płaskie, wielospadkowe. Dodatkowo płyty TERMOBIT-1 mogą być produkowane w postaci klinów o zmiennym nachyleniu powierzchni. Powierzchnie nie oklejone papą mogą być płaskie, profilowane w formie rowków, fresów, fal lub innych wcięć dopasowanych do kształtu podłoża lub pełniacych okresloną funkcję, np. szczelin wentylacyjnych. Krawędzie płyt moga byc płaskie lub frezowane dostosowane do układania na zakład lub pióro i wpust.


 Rodzaje płyt TERMOBIT

  • TERMOBIT-1 płyty warstwowe termoizolacyjne oklejane jednostronnie papą asfaltową , wierzchnia strona rdzenia styropianowego jest oklejnona papa asfaltową,
  • TERMOBIT-2 płyty warstwowe termoizolacyjne oklejone dwustronnie papą asfaltową, wierzchnia i spodnia strona rdzenia styropianowego jest oklejnona papa asfaltową

Lista produktów

TERMOBIT-1 płyty styropianowe oklejane papą

Płyty warstwowe TERMOBIT-1 są wykonane z rdzenia styropianowego oklejonego z wierzchniej strony arkuszem z papy asfaltowej. Płyty TERMOBIT-1 są przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej na starych i nowych dachach płaskich, izolacji cieplnej tarasów i balkonów a także co ocieplania fundamentów. Płyty TERMOBIT układa się na styk z zachowaniem zakładki w kierunku spadku podłoża, np połaci dachowej. Płyty mocuje się do podłoża za pomocą odpowiedniego kleju i/lub mocuje sie mechanicznie.

TERMOBIT-2 płyty styropianowe dwustronnie oklejane papą

Płyty warstwowe TERMOBIT-2 to płyty wykonane z rdzenia styropianowego oklejonego z dwóch stron papą asfaltową. Spodnia strona rdzenia jest oklejona arkuszem papy przyciętym na wymiar płyty, a wierzchnia strona - arkuszem papy o 5 cm szerszym i dłuższym do wykonania odpowiednich zakładów. Płyty TERMOBIT-2 są przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej starych i nowych dachów płaskich wykonanych na podłożu betonowym, drewniamym lub metalowym z blach trapezowych, do ocieplania balkonów i tarasów a także do wykonywania izolacji cieplnej fundamentów.

TERMOLEP klej do płyt styropapy

TERMOLEP to bitumiczny klej do przyklejania styropianu do różnego rodzaju podłoży budowlanych. Szczególnie przeznaczony jest do przyklejania płyt styropapy TERMOBIT do podłozy betonowych, papowych, drewnianych i metalowych z płyt z blachy trapezowej. Klej TERMOLEP jest wykonany na bazie specjalnych rozpuszczalników, które w kontakcie se styropianem nie powodują niszczenia strunktury styropianu. Jednoczesnie klej gwarantuje dość szybkie odparowanie rozpuszczalnika i uzyskanie odpowiedniej siły klejenia.