Izolacja-Jarocin S.A.

12 grudzień 2019r.

Układanie gontów w koszach

Kosz otwarty

Kosz zabezpieczamy wstępnie układając w nim wstęgę papy w kolorze układanych gontów, którą przybijamy na brzegach. Zamiast papy można ułożyć odpowiednią obróbkę blacharską o szerokości min. 20-30 cm na obie połacie, którą przybijamy na brzegach do pokrycia.
Zakłady pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy koszowej powinny mieć szerokość min. 30 cm i powinny być dokładnie uszczelnione np. kitem dekarskim LATERBIT Bp.

Za pomocą sznurka zabarwionego kredą wyznaczamy dwie linie idące wzdłuż kosza od kalenicy do okapów. W górnej części dachu linie powinny być oddalone od siebie o ok. 15 cm (po 7,5 cm od osi kosza na obie strony). Następnie, posuwając się w dół, powinny się oddalać od osi kosza ok. 0,5 cm na każdy metr długości kosza, aż do okapu.
Gonty asfaltowe układane na obu połaciach, po ich wejściu do kosza przycinamy wzdłuż wyznaczonych linii i podklejamy do podłoża. Część gonta wchodzącą do kosza należy po podklejeniu przybić gwoździem w odległości nie mniejszej niż 5 cm na zewnątrz od linii kredowej. W rejonie kosza (10-15 cm od osi) nie wolno wbijać gwoździ.

Kosz zaplatany

W celu wykonania kosza zaplatanego należy układać gonty jednocześnie na obu połaciach dachu przylegających do obrabianego kosza. Gonty będące kontynuacją rzędu każdej z połaci, wprowadzamy na przemian do kosza, tak by przechodziły na sąsiednią połać min. na 30 cm.
Jeżeli zdarzy się po przymierzeniu, że koniec gonta wypada w obrębie osi kosza, to należy w danym rzędzie przybić wcześniej krótszy pas (składający się z jednej lub dwóch tabliczek), a następnie należy ułożyć cały moduł, tak by przechodził na sąsiednią połać na żądaną odległość. Nie należy przybijać gontów w odległości mniejszej niż 15 cm od osi kosza. W celu osiągnięcia odpowiedniej szczelności i estetyki, gonty przechodzące przez kosz, należy przed przybiciem dokładnie docisnąć i dopasować do krawędzi załamania połaci w koszu.

Kosz przycięty

Ten sposób obróbki kosza można stosować na dachach o spadkach większych niż 23°.
Układanie gontów rozpoczynamy od połaci, która ma mniejszy spadek lub mniejszą długość od okapu do kalenicy (np. przy lukarnach). Gonty na pierwszej połaci układamy tak by kolejne rzędy przechodziły przez kosz na sąsiednią połać, na odległość min. 30 cm.
Jeżeli zdarzy się po przymierzeniu, że koniec gonta wypada w obrębie osi kosza, to należy w danym rzędzie przybić wcześniej krótszy pas (składający się z jednej lub dwóch tabliczek), a następnie należy ułożyć cały moduł, tak by przechodził na sąsiednią połać na żądaną odległość. Nie należy przybijać gontów w odległości mniejszej niż 15 cm od osi kosza. W celu osiągnięcia odpowiedniej szczelności i estetyki, gonty przechodzące przez kosz, należy przed przybiciem dokładnie docisnąć i dopasować do krawędzi załamania połaci w koszu.
Po przybiciu gontów na całej pierwszej połaci należy na połaci sąsiedniej wyznaczyć linię kredową wzdłuż osi kosza, w odległości ok. 5 – 10 cm od osi.
Teraz można przystąpić do układania gontów na drugiej połaci. Gonty z każdego rzędu, po ich wejściu do kosza przycinamy wzdłuż wyznaczonej linii kredowej i podklejamy do podłoża. Część gonta wchodzącą do kosza należy po podklejeniu przybić gwoździem w odległości nie mniejszej niż 5 cm na zewnątrz od linii kredowej. W rejonie kosza (10 - 15 cm od osi) nie wolno wbijać gwoździ.